ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN PDF

All about De uitvoering van overheidsopdrachten van werken. Commentaar op de algemene aannemingsvoorwaarden by Marc Devroey. LibraryThing is a. de termijn niet in werkdagen is uitgedrukt), kan de aannemer een vergoedingsrekening indienen (algemene aannemingsvoorwaarden, art. PDG bvba – Pleisterwerken Doms Geert bvba | Sitemap | Privacybeleid | Bedrijfsgegevens | Maildisclaimer | Algemene Aannemingsvoorwaarden |.

Author: Kekora Sarisar
Country: Finland
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 24 February 2015
Pages: 401
PDF File Size: 7.55 Mb
ePub File Size: 2.57 Mb
ISBN: 404-6-71115-120-9
Downloads: 51156
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zule

Russian PRO pts in aannemingsvoorwaarde Login to enter a peer comment or grade. Login or register free and only takes a few minutes to participate in this question. Grading comment Thanks, George. View Ideas submitted by the community. View forum View forum without registering on UserVoice. Algemene aannemingsvoorwaardenHof van Cassatie.

vergoedingsrekening | Flemish to English | Law: Contract(s)

Het Hof van Beroep van Brussel gaf hem gelijk. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verklaart de offerte van Ars Traffic onregelmatig, omdat het bedrijf bij haar offerte haar eigen algemene voorwaarden had bijgevoegd en op die manier, volgens het Gewest, een “onaanvaardbaar voorbehoud” maakt. Post Your ideas for ProZ. Een aannemer die een opdracht uitvoerde voor de Stad Brussel kreeg niet tijdig een wegvergunning voor het plaatsen van een kraan van diezelfde Stad Brussel.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft een overheidsopdracht uit voor de levering, plaatsing en inbedrijfstelling van een systeem om de passagetijden van de voertuigen te meten en van een systeem om de niet toegelaten voertuigen te detecteren in bepaalde wegentunnels.

  LINDE HPR100 PDF

I’m thinking along the lines of ‘compensatory statement’ but would appreciate input from those more in the know. You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs or are passionate about them. Gepost door Tim Vermeir op De Stad Brussel tekende tegen dit arrest cassatieberoep aan. Inclusion in compensation bill possible for test site workers http: Robert Kleemaier KudoZ activity Questions: Daar doet op het eerste gezicht niets aan af de verklaring van verwerende partij dat “[e]en loutere mededeling van de afwezigheid van sluitingsdagen en rustdagen zou hebben volstaan”, noch de vaststelling dat de meegedeelde algemene leverings- en inkoopvoorwaarden ogenschijnlijk geen informatie over de vakantie- en inhaalrustdagen doen kennen.

De uitvoering van overheidsopdrachten van werken. Commentaar op de…

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each aannemingsvoorwaarden with translations or explanations of terms and short phrases. In de toevoeging een voorbehoud zien, lijkt in de gegeven omstandigheden onjuist. Reviewing applications can be fun and only takes a few minutes. Term search Jobs Translators Clients Forums. Integendeel lijkt verzoekster met de toevoeging alleen te hebben willen voldoen aan de eis in het bestek om op straffe van nietigheid de meergenoemde sluitingsdagen te vermelden en te bewijzen, en aan te tonen dat er bij haar geen dergelijke sluitingsdagen van toepassing waren.

vergoedingsrekening

Flemish term or phrase: Klachten en verzoeken die niet ten gepasten tijde zijn kenbaar gemaakt aan de aanbestedende overheid zijn niet ontvankelijk.

  CHIPS F65550 PDF

George Vardanyan Local time: You can request verification for native languages by completing a simple application that takes only a couple of minutes. Automatic update in Return to KudoZ list. In zijn arrest van algeemene september oordeelde het Hof van Cassatie Cass.

Algemene aannemingsvoorwaardenOvereenkomst. Close and don’t show again Close. De Raad van State R.

Overheidsopdrachtenblog: Algemene aannemingsvoorwaarden

Posts weergeven aannemingsvoorwsarden het label Algemene aannemingsvoorwaarden. Vote Promote or demote ideas. Review native language verification applications submitted by your peers.

Term search All of ProZ.

Daarenboven geldt de regel niet wanneer de leveringstermijn een gunningscriterium is: Patents, Trademarks, Copyright Law: Oudere posts Homepage Mobiele versie weergeven. Het Hof van Cassatie oordeelde in zijn arrest van 14 maart hierover: You have native languages that can annemingsvoorwaarden verified You can request verification for native languages by completing a simple application that takes only a couple of minutes.

Hieruit kan niet afgeleid worden dat een aanbestedende overheid met de jaarlijkse vakantie van een inschrijver dient aannemingsvoorwaarven te houden bij de beoordeling van de regelmatigheid van de offerte. Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.